CENÍK UBYTOVÁNÍ PLATNÝ OD 1. 1. 2023

Cena se počítá za každý započatý den pobytu.

U nových klientů bude vyžadováno uhrazení zálohy, která bude při zrušení rezervace v době kratší než 14 dnů před nástupem nevratná. 

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

 

Procházka po okolí 150 Kč / hod.
Půldenní výlet (5 hodin) včetně dopravy 800 Kč
Výcvik poslušnosti 300 Kč / hod.
Výcvik základního aportu  400 Kč / hod.
Výcvik v terénu 500 Kč / hod.
Převýchova problematického chování 500 Kč / hod.